შორენა ჯიქია-გოგონა, რომელიც ლამაზ ისტორიებს ქმნის ქალბატონებისთვის

შორენა ჯიქია,გოგონა,რომელმაც თავისი პროფესია ქველმოქმედებად აქცია და ქალბატონებს შეუქმნა ფუფუნება იმისა,რომ გალამაზდნენ სრულიად უფასოდ… ის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია იმისა,რომ

სრულად