უცნაური საახალწლო ტრადიციები მსოფლიოში

Share on facebook
გაზიარება

საახალწლო ტრადიციებიახა­ლი წელი ერთ-ერთი იმ ტრა­დი­ცი­ა­თა­გა­ნია, რო­მე­ლიც მსოფ­ლი­ოს დიდ ნა­წილს აერ­თი­ა­ნებს და ყვე­ლას სა­ერ­თო ზე­იმ­ში რთავს. მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, რაც არ უნდა უცნაურად მოგეჩვენოთ, არ­სე­ბობს უამ­რა­ვი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი წესი და ტრა­დი­ცია, რო­მე­ლიც სხვა­დას­ხვა ქვე­ყა­ნა­ში არ­სე­ბობს და მას სა­ა­ხალ­წლოდ აუ­ცი­ლებ­ლად იცა­ვენ.

და­ნია.

და­ნი­ა­ში გა­მო­უ­ყე­ნებლ ჭურ­ჭელს მთე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში აგ­რო­ვე­ბენ და 31 დე­კემ­ბერს მათ მე­გობ­რე­ბი­სა და ახ­ლობ­ლე­ბის კა­რებს ეს­ვრი­ან. და­ნი­ა­ში არ­სე­ბობს მე­ო­რე ტრა­დი­ცი­აც. ისი­ნი ადი­ან სკა­მებ­ზე და ზუს­ტად 12 სა­ათ­ზე ხტე­ბი­ან. ეს ახალ და წარ­მა­ტე­ბულ წელ­ში “ჩახ­ტო­მას” გა­მო­ხა­ტავს.

ეკ­ვა­დო­რი.

ეკ­ვად­რო­ში ახალ წელს ქა­ღალ­დე­ბით სავ­სე საფრ­თხო­ბე­ლას აკე­თე­ბენ და წვა­ვენ. მას­თან ერ­თად წვა­ვენ გა­სულ წელს გა­და­ღე­ბულ ფო­ტო­ებ­საც. ეკ­ვა­დო­რე­ლებს სჯე­რათ, რომ აღ­ნიშ­ნულს თუ გა­ა­კე­თე­ბენ, მო­მა­ვალ წელს კარ­გი ბედი ექ­ნე­ბათ.

ეს­პა­ნე­თი.

ეს­პა­ნე­თის ახა­ლი წლის ტრა­დი­ცია ყუ­რძენს უკავ­შირ­დე­ბა. ეს­პა­ნეთ­ში სჯე­რათ, რომ ზუს­ტად ღა­მის 12 სა­ათ­ზე თუ მო­ა­ხერ­ხე­ბენ და პირ­ში 12 მარ­ცვალ ყუ­რძენს ჩა­ი­დე­ბენ, მო­მა­ვა­ლი წელი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ექ­ნე­ბათ.

ბრაზილია.

ბრაზილიაში აქვთ ტრადიცია, რომლის მიხედვითაც სურვილის შესაბამისად ახალი წლის ღამეს შესაბამისი ფერის საცვალს იცვამენ. მაგალითად მშვიდობა და იღბალი სურთ თეთრ საცვალს იცვამენ, სიყვარულს თუ ეძებენ -წითელს ან ვარდისფერს, ჯანმრთელობა ლუჯრ ფერთან ასოცირდება, სიმდიდრე კი- ყვითელთან.

ფი­ლი­პი­ნე­ბი.საახალწლო-ტრადიციები300x188

ფი­ლი­პი­ნე­ბის ტრა­დი­ცი­ე­ბი ბა­რა­ქას­თან არის და­კავ­შრე­ბუ­ლი. ახალ წელს ყვე­ლა­ფერს მრგვალს აკე­თე­ბენ, რად­გან სიმრგვა­ლე მო­ნე­ტას­თან და ფულ­თან ასო­ცირ­დე­ბა. მათ სჯე­რათ, რომ რაც მეტი მრგვა­ლი ნივ­თი ექ­ნე­ბათ ახალ წელს, მით უფრო ბა­რა­ქი­ა­ნი იქ­ნე­ბა შემ­დე­გი წელი.

პუ­ერ­ტო რიკო.

პუ­ერ­ტო რი­კო­ში ფან­ჯრი­დან წყლით სავ­სე ჭი­ქებს ის­ვრი­ან. ამ გზით ისი­ნი ბო­რო­ტი სუ­ლე­ბის გან­დევ­ნას ცდი­ლო­ბენ.

კო­ლუმ­ბია.

კო­ლუმ­ბი­ა­ში ახა­ლი წლის პირ­ველ დღეს ყვე­ლა ჩე­მო­დანს და­ა­ტა­რებს იმ მიზ­ნით, რომ მო­მა­ვალ წელს ბევ­რს იმოგ­ზა­უ­რე­ბენ.

სა­ქარ­თვე­ლო.

საახალწლო ტრადიციები სა­ქარ­თვე­ლო­ში – სხვა მრა­ვალ ტრა­დი­ცი­ას­თან ერ­თად არის ერთი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი – მეკვლეს ტრა­დი­ცი­აც. ახალი წლის ღამეს ან განთიადისას ოჯახს მეკვლე უნდა ესტუმროს. მეკვლე არის ადამიანი, რომელმაც მომდევნო წელიწადს მოზეიმეებს ბედნიერება და კეთილდღეობა უნდა მოუტანოს. როგორც წესი, მეკვლეობას მამაკაცს ანდობდნენ, თუმცა დღეს მეკვლის სქესსა და ასაკს დიდი მნიშვნელობა აღარ ენიჭება, მთავარია მან მასპინძელ ოჯახს სიხარული დააბედოს სხვა ქვეყ­ნე­ბის მსგავ­სად სა­ქარ­თვე­ლო­ში ბოლო პე­რი­ოდ­ში ძა­ლი­ან პო­პუ­ლა­რუ­ლი გახ­და სა­ჩუქ­რე­ბის ტრა­დი­ცი­აც. მე­გობ­რე­ბი და ახ­ლობ­ლე­ბი ერ­თმა­ნეთს გან­სა­კუთ­რე­ბულ სა­ჩუქ­რებს ჩუქ­ნი­ან. ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რულ სა­ჩუქ­რებს შო­რი­საა ხელ­ნა­კე­თი ნივ­თე­ბი და წიგ­ნე­ბი.

 

256
მედეა მამფორია

მედეა მამფორია