რომელი ზოდიაქოს ნიშნის მქონე ქალები ასწრებენ ყველაფერს ცხოვრებაში?!

Share on facebook
გაზიარება

ზოდიაქო300x215ზოდიაქო – ბავ­შვო­ბა­ში გვინ­და, რომ სწრა­ფად გა­ვი­ზარ­დოთ. როცა უფ­რო­სე­ბი ვხვდე­ბით, ვაც­ნო­ბი­ე­რებთ, რომ დრო ძა­ლი­ან სწრა­ფად გა­დის და ახალ­გაზ­რდო­ბა ხე­ლი­დან გვეც­ლე­ბა. მერე ვფიქ­რობთ, მო­ვას­წა­რი ყვე­ლა­ფე­რი, რაც მინ­დო­და, მო­მეს­წრო? მაქვს კა­რი­ე­რა? მყავს მე­გობ­რე­ბი? მყავს მო­სიყ­ვა­რუ­ლე ოჯა­ხი? შე­მე­ძი­ნა შვი­ლი? საკ­მა­რი­სად ბევ­რი ვი­მოგ­ზა­უ­რე? ხში­რად ვი­ცი­ნო­დი და ვმხი­ა­რუ­ლობ­დი?

გთა­ვა­ზობთ 4 ქალს, ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით, რო­მე­ლიც ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­ფერს ას­წრებს:

 

ვერ­ძი

ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ქა­ლე­ბი ძა­ლი­ან მარ­ჯვე­ე­ბი არი­ან. მარ­თა­ლია, მათ არ უყ­ვართ როცა წვრილ­მან პრობ­ლე­მებ­ზე კარ­გა­ვენ დროს, მა­გა­ლი­თად ამ­ზა­დე­ბენს საჭ­მელს ან ალა­გე­ბენ, მაგ­რამ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბი კარ­გად ეხერ­ხე­ბათ.გარ­და ამი­სა, ვერ­ძი კარ­გი დე­დაა, ყო­ველ­თვის პო­უ­ლობს დროს თა­ვი­სი შვი­ლის­თვის, მზად არის მო­უს­მი­ნოს და გო­ნივ­რუ­ლი რჩე­ვა მის­ცეს. ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ქალი მი­სა­ბა­ძი ლი­დე­რი და შრო­მის­მოყ­ვა­რე, მი­ზან­და­სა­ხუ­ლი თა­ნამ­შრო­მე­ლია. უამ­რა­ვი მე­გო­ბა­რი ჰყავს და დროს ტა­რე­ბა­ზეც არ ამ­ბობს უარს. მოკ­ლედ რომ ვთქვათ, ვერ­ძი ნამ­დვი­ლად ის ქა­ლია, რო­მე­ლიც ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­ფერს ას­წრებს.

ტყუ­პი

ტყუ­პი ქალი ძა­ლი­ან ცნო­ბის­მოყ­ვა­რეა, სურს ყვე­ლა­ფე­რი შე­იგ­რძნოს, ყვე­ლა­ფე­რი გა­მოს­ცა­დოს. ნა­ად­რე­ვი ასა­კი­დან ერ­თვე­ბა ცხოვ­რე­ბის ფერ­ხულ­ში, მუდ­მი­ვად ეძებს და პო­უ­ლობს… ოჯახს საკ­მა­ოდ გვი­ან ქმნის, რად­გან ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი აში­ნებს, არც სტა­ტუ­სე­ბით თა­ვის შე­ბოჭ­ვა უღირს. ჯერ დროს ატა­რებს, მოგ­ზა­უ­რობს, მე­გობ­რებს ხვდე­ბა, ფლირ­ტა­ობს,თა­ვის მოვ­ლას დიდ დროს უთ­მობს. 30 წლის შემ­დეგ კი და­ქორ­წი­ნე­ბა­საც ბე­დავს. სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, გა­მო­დის, რომ ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­ფერს ას­წრებს: კა­რი­ე­რა­საც, ოჯახ­საც, სა­მე­გობ­როს შე­ძე­ნა-შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა­საც და თვით­გან­ვი­თა­რე­ბა­საც.

მო­რი­ე­ლი

მო­რი­ე­ლი არაფ­რით ჩა­მო­უ­ვარ­დე­ბი­ან ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბით ტყუპს. ამ ნი­შანს შე­უძ­ლია ცოხვრე­ბა სწო­რად გა­და­ა­ნა­წი­ლოს, თა­ვი­დან ბო­ლომ­დე მარ­თოს სა­კუ­თა­რი თა­ვი­ცა და სურ­ვი­ლე­ბიც. მას აქვს შე­სა­შუ­რი სქე­სობ­რი­ვი ცხოვ­რე­ბა, უყ­ვარ­დე­ბა ერთხელ, მაგ­რამ ძლი­ე­რად – მა­ნამ­დე ყვე­ლა ურ­თი­ერ­თო­ბა, რო­მე­ლიც ჰქო­ნია, ამ სიყ­ვა­რუ­ლის ძი­ე­ბაა. მო­რი­ელ ქალს შე­უძ­ლია ერ­თდრო­უ­ლად იყოს ბრწყინ­ვა­ლე დედა, მომ­ხიბ­ვლე­ლი ცოლი, სა­ი­მე­დო ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რი, გუ­ლისმხი­ე­რი მე­გო­ბა­რი. ეს ქალი ყვე­ლა­ფერს ას­წრებს.

მშვილ­დო­სა­ნი

ლაღ და მხი­ა­რულ მშვილ­დო­სანს მო­წყე­ნი­ლო­ბა­ში ცხოვ­რე­ბა არ შე­უძ­ლია, ვერც ერთ ად­გი­ლას ვერ ჩერ­დე­ბა დიდ­ხანს, ამი­ტომ მუდ­მი­ვად დი­ნა­მი­კა­შია. ხან სამ­სა­ხუ­რის პრო­ექ­ტებ­შია თა­ვით გა­დაშ­ვე­ბუ­ლი, ხან სახ­ლში ფუს­ფუ­სებს საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან ერ­თად, ხან მე­გობ­რებს აი­ძუ­ლებს რა­ი­მე სი­გი­ჟე ჩა­ი­დი­ნონ. ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, თუ ერთ დღეს გა­და­პარ­სუ­ლი თა­ვი­თა და პირ­სინ­გით ან ტა­ტუ­თი გა­მო­გე­ცხა­დე­ბათ, მომ­დევ­ნო კვი­რას კი პა­რიკ­და­დე­ბუ­ლი, კლა­სი­კურ კა­ბა­ში გა­და­წყვეტს სამ­სა­ხურ­ში წას­ვლას. ის ცვა­ლე­ბა­დია… ის გა­და­რე­უ­ლია… და რაც მთა­ვა­რია, ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­ფერს ას­წრებს!
ზოდიაქო
83
მედეა მამფორია

მედეა მამფორია