საბჭოთა ქალაქი ნორვეგიაში, სადაც არავინ ცხოვრობს

ნორ­ვე­გი­ა­ში მდე­ბა­რე­ობს ქა­ლა­ქი, რო­მე­ლიც ადა­მი­ა­ნე­ბის­გან წლე­ბის წინ სრუ­ლი­ად და­ი­ცა­ლა. სახ­ლე­ბი, ქუ­ჩე­ბი, ეზო­ე­ბი სრუ­ლი­ად ხე­ლუხ­ლე­ბე­ლია, აქ თით­ქოს დრო გა­ჩერ­და.

1927 წელს ქა­ლა­ქი პი­რა­მი­და საბ­ჭო­თა კავ­შირს გა­და­ე­ცა. 50-იან წლებ­ში პი­რა­მი­და­ში 1000 ადა­მი­ა­ნი ცხოვ­რობ­და, ქვა­ნახ­ში­რის მომ­პო­ვე­ბელ მა­ღა­რო­ში მუ­შა­ობ­დნენ და სპე­ცი­ა­ლუ­რად მო­წყო­ბილ ბა­ნაკ­ში ცხოვ­რობ­დნენ.

თუმ­ცა, 1991 წლის­თვის სპონ­სო­რი კომ­პა­ნია „არ­კტი­კუ­გო­ლი“ გა­კოტ­რდა და რე­გი­ო­ნის­თვის თან­ხე­ბის გა­მო­ყო­ფას ვე­ღარ ახერ­ხებ­და. და­სახ­ლე­ბა ხალ­ხის­გან ნელ-ნელა მთლი­ა­ნად და­ი­ცა­ლა.

მსოფ­ლი­ო­ში ყვე­ლა­ზე ჩრდი­ლო­ე­თით მდე­ბა­რე ქა­ლაქ პი­რა­მი­დამ­დე რომ მი­აღ­წი­ოთ, ოს­ლო­დან მან­ქა­ნით 3 დღე მო­გი­წევთ მგზავ­რო­ბა, შპიც­ბერ­გე­ნი­დან გაფ­რე­ნის შემ­თვე­ვა­ში კი იქ 3 სა­ათ­ში ჩახ­ვალთ.

ქა­ლაქ­ში ახლა აღა­რა­ვინ ცხოვ­რობს.

ბოლო მცხოვ­რებ­ლებ­მა პი­რა­მი­და 15 წლის წინ და­ტო­ვეს.
ქა­ლა­ქი არ­ქი­პე­ლაგ­ზე მდე­ბა­რე­ობს და მო­რო­დი­ო­რე­ბის­თვის მისი გა­ძარ­ცვა ძა­ლი­ან მო­უ­ხერ­ხე­ბე­ლია. ამის გამო პი­რა­მი­და ხე­ლუხ­ლებ­ლად არის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბუ­ლი, იქ მხო­ლოდ თეთ­რი დათ­ვე­ბი სახ­ლო­ბენ.
და­სახ­ლე­ბა­ში შე­ნო­ბე­ბი საბ­ჭო­თა არ­ქი­ტექ­ტუ­რის მი­ხედ­ვით აშენ­და. ქა­ლაქ­ში ლე­ნი­ნის ძეგლ­საც ნა­ხავთ.
სა­ცხოვ­რე­ბელ სახ­ლებ­სა და კულ­ტუ­რის ცენ­ტრში ყვე­ლა­ფე­რი ხე­ლუხ­ლებ­ლად არის და­ტო­ვე­ბუ­ლი. აქ დრო თით­ქოს გა­ჩე­რე­ბუ­ლია, ხის შე­ნო­ბე­ბი და ღო­ბე­ე­ბი კი ნელ-ნელა იშ­ლე­ბა.
წყარო -https://www.allnews.ge/
223
Share on facebook
გააზიარე
მედეა მამფორია

მედეა მამფორია